ПОСЛУГИ АДВОКАТА У ЛЬВОВІ

Правова допомога у цивільних справах

- усні та письмові консультації з питань цивільного, житлового, земельного, сімейного та трудового законодавства;
- представництво інтересів клієнта в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій у справах про визнання права власності; поділ майна; визнання договорів недійсними (купівлі-продажу, дарування, міни, довічного утримання, оренди, позики, лізингу); визнання договорів дійсними; зміну або розірвання договору; стягнення боргу; припинення права власності на земельну ділянку; витребування майна з чужого незаконного володіння; усунення перешкод в користуванні та розпорядженні майном; визнання недійсним та скасування правового акта, що порушує право власності; захист честі і гідності, ділової репутації; спростування недостовірної інформації, заборона на поширення інформації, яка порушує особисті немайнові права; усунення небезпеки, яка загрожує життю або здоров'ю; усунення порушень прав на охорону здоров'я, медичну допомогу; встановлення сервітуту (права користування чужим нерухомим майном, у тому числі земельною ділянкою); припинення сервітуту, якщо він перешкоджає власнику земельної ділянки використовувати його за цільовим призначенням; порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі на літературні та художні твори, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торгові марки, комп'ютерні програми та ін; відшкодування шкоди, заподіяної невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань; відшкодування неустойки (штрафу, пені) боржником, який порушив зобов'язання; розірвання, припинення, визнання недійсними кредитного договору, договорів поруки, застави; відшкодування матеріальної та моральної шкоди; у спорах, що виникають з договорів будівельного підряду, перевезення, зберігання, страхування, комісії; визнання особи недієздатною; визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення померлою; усиновлення, встановлення фактів, що мають юридичне значення; надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, примусова госпіталізація до протитуберкульозного закладу; розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;
- складення та подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг; клопотань про забезпечення та витребування доказів; заяв про вжиття заходів щодо забезпечення позову (накладення арешту на майно або грошові вклади, які належать відповідачу і знаходяться в нього або в інших осіб, заборона здійснювати певні дії, встановлення обов'язку вчиняти певні дії, призупинення продажу арештованого майна, призупинення стягнення на підставі виконавчого листа та ін.); заяв у справах окремого провадження (обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, надання неповнолітній повної цивільної дієздатності, визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення особи померлою, усиновлення, встановлення фактів, що мають юридичне значення, надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, примусова госпіталізація до протитуберкульозного закладу, розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб; надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, які не мають дітей, інші справи); заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами; заяв про видачу виконавчого листа, про виправлення помилки, яка була допущена при оформленні виконавчого листа, про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа, про видачу дублікату виконавчого листа, судового наказу, про відстрочку або розстрочку виконання рішення суду, про заміну сторони виконавчого провадження; скарг на дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби; заяв про поворот виконання судового рішення; про скасування рішення третейського суду.

Правова допомога у господарських справах

- усні та письмові консультації суб’єктам господарювання з питань господарського та цивільного законодавства;
- представництво інтересів клієнта в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій у справах у спорах, що виникають у зв'язку з правом володіння, користування і розпорядження майном; з укладенням та виконанням господарських договорів поставки, перевезення вантажів, капітального будівництва, страхування, найму (оренди), лізингу, підряду, зберігання; про захист земельних прав; пов'язані із здійсненням корпоративних прав; пов'язані з використанням інтелектуальної власності; пов'язані з використанням природних ресурсів у сфері господарювання; пов'язані з випуском, реалізацією, придбанням цінних паперів; пов'язані з визнанням суб'єктів господарювання банкрутами; пов'язані з відшкодуванням збитків у сфері господарської діяльності; пов'язані з виплатою штрафних санкцій у вигляді неустойки (штрафу, пені); пов'язані з відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди;
- застосування заходів досудового врегулювання спору, в тому числі звернення з письмовою претензією до порушника майнового права або законних інтересів;
- складення та подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг; заяви про вжиття господарським судом запобіжних заходів до подання позову (витребування доказів, огляд приміщень, в яких відбуваються події, пов'язані з порушенням прав, накладення арешту на майно, яке належить особі, щодо якої застосовано запобіжний захід, і знаходиться в нього або інших осіб); клопотань про витребування господарським судом доказів; заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами до господарського суду першої, другої чи касаційної інстанції; заяв про поворот виконання рішення, постанови - у разі зміни або скасування виконаних рішень чи постанов та прийняття нового рішення про повну або часткову відмову в позові, або припинення провадження, або залишення позову без розгляду; заяв про скасування рішення третейського суду; скарг на дії чи бездіяльність державної виконавчої служби; заяв про виправлення помилки в наказі, про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню, про відновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання, про видачу дублікату наказу, про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови, про зупинення судового рішення.

Правова допомога у сімейних спорах

- усні та письмові консультації з питань сімейного законодавства;
- складання та подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у спорах, пов'язаних із сімейними спорами;
- представництво інтересів клієнта в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій, у справах про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, про визнання шлюбу незаконним, про стягнення аліментів, про звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину, про встановлення батьківства, про місце проживання малолітньої дитини, про відібрання малолітньої дитини, про позбавлення батьківських прав, про усиновлення.

Правова допомога у спадкових справах

- усні та письмові консультації з питань законодавства про спадщину;
- складання та подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у спорах, пов'язаних зі спадщиною;
- представництво інтересів клієнта в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій, у справах про визнання права на спадщину, про визнання заповіту недійсним, про продовження строку для прийняття спадщини, про відсторонення від права на спадкування, про встановлення черги на спадщину, про поділ спадщини, про встановлення факту прийняття спадщини, про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину; позови кредиторів спадкодавця до спадкоємців, які прийняли спадщину.

Правова допомога у житлових спорах

- усні та письмові консультації з питань житлового законодавства;
- складання та подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у справах, пов'язаних із житловими спорами;
- представництво інтересів клієнта в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій, у справах про визнання особи такою, що втратила право користуванням жилим приміщенням; про позбавлення права користуватися житлом; про виселення; про стягнення плати за користування житлом; про надання наймачеві звільненого жилого приміщення у комунальній квартирі; про відмову у видачі охоронного свідоцтва; про примусовий обмін жилого приміщення, яке він займає; про переселення на час капітального ремонту жилого будинку; про відмову в наданні жилого приміщення, що збереглося після капітального ремонту; про визнання і втрату права на жиле приміщення; про видачу ордера на жиле приміщення; про надання жилого приміщення на вимогу громадян у випадках порушення встановленого законодавством строку надання житла; про усунення перешкод у будівництві житла; про визначення порядку володіння, користування та розпорядження житлом, що є спільною власністю; про визначення порядку користування жилим будинком; про поділ спільного майна або виділ з нього частки; про виділ частки будинку (поділ будинку), що є спільною власністю (частковою чи сумісною); про право на надбудову, прибудову або перебудову будинку і підсобних будівель; про зміну розміру часток будинку, що перебувають у спільній частковій власності; про право привілейованої купівлі частки у спільній частковій власності на будинок; про переведення прав і обов’язків покупця за договором купівлі - продажу, укладеним учасником спільної часткової власності щодо своєї частки порушенням права іншого учасника даної спільної власності привілейовану купівлю цієї частки або про переведення на наймача прав і обов’язків набувача; про право придбати у власність відповідну квартиру (будинок) шляхом викупу; про визнання безпідставною відмову органів приватизації передати у приватну власність квартиру (будинок) із державного житлового фонду відповідно до Закону України « Про приватизацію державного житлового фонду »; про передачу у приватну власність особам, які користуються відповідним правом за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » квартиру (будинок), яку вони займають у громадському житловому фонді; про припинення права на утримання за домовленістю подружжя взамін набуття права власності на житло; про визнання договору найму жилого приміщення членом сім’ї в будинку, що належить громадянам на праві власності, розірваним; про виселення громадян із жилих приміщень при визнанні недійсним охоронного свідоцтва (броні); про виселення з жилих приміщень у випадку порушення прав власника жилого приміщення; про виселення громадян при визнанні правочинів недійсними; про виселення громадян , які систематично руйнують житло або використовують його не за призначенням; про виселення громадян за неможливістю спільного проживання; про виселення громадян, позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з дітьми визнано неможливим; про виселення громадян із жилих приміщень у порядку примусового обміну житла; про виселення із гуртожитків та службового житла; про виселення із самовільно зайнятих або збудованих жилих приміщень; про виселення внаслідок визнання правовстановлюючих документів недійсними; про виселення громадян із приміщень у зв’язку із капітальним ремонтом жилого будинку; інші житлові спори.

Правова допомога у трудових спорах

- усні та письмові консультації з питань трудового законодавства; правовий аналіз обставин трудового спору, оцінка законності дій роботодавця чи працівника; врегулювання трудових спорів;
- складання та подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у справах, пов'язаних із трудовими спорами; проектів трудових договорів, контрактів, колективних договорів;
- представництво інтересів клієнта в комісії по трудових спорах, в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій, у справах про стягнення заборгованості по заробітній платі; щодо захисту прав працівника при накладенні стягнень за порушення трудової дисципліни; захист прав працівника при притягненні до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; щодо поновлення на роботі при незаконному звільненні з роботи; інші трудові спори.

Правова допомога у земельних спорах

- усні та письмові консультації з питань земельного законодавства;
- складання та подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у справах, пов'язаних із земельними спорами;
- представництво інтересів клієнта в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій, у справах про межі земельної ділянки; визнання права власності на землю, визнання права постійного користування земельною ділянкою; оскарження відмови у безоплатній приватизації земельної ділянки; визнання недійсними договорів, предметом яких є земельна ділянка; оскарження дій (бездіяльності) державних органів; усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою; вилучення земельної ділянки з чужого незаконного володіння; інші земельні спори.

Правова допомога у митних спорах

- усні та письмові консультації з усіх питань митного законодавства (переміщення товарів через митний кордон України; митного контролю та митного оформлення; застосування механізмів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; здійснення митних платежів; класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; порушення митних правил; контрабанди);
- представництво інтересів громадян та суб'єктів господарювання в митних органах;
- супровід в питаннях заліку, повернення митних платежів і зборів;
- правова експертиза документів (контрактів, комерційних та інших документів);
- розробка та складання проектів договорів, зовнішньоекономічних контрактів;
- оцінка законності дій та актів митних органів та їх посадових осіб;
- збір інформації, відомостей і доказів в рамках митного спору;
- виявлення митних ризиків при експорті - імпорті товарів;
- оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів в адміністративному порядку або в порядку адміністративного судочинства;
- захист прав і законних інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності за порушення митних правил;
- захист прав і законних інтересів свідка в адміністративній справі про порушення митних правил;
- представництво інтересів особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, зацікавленої особи (власника товарів, транспортних засобів) в митних органах і місцевих судах, які розглядають справи про порушення митних правил;
- захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого в кримінальному провадженні у справах про контрабанду культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Правова допомога у податкових спорах

- консультації з питань підготовки до податкової перевірки, допуску контролюючих органів до перевірки, наявності підстав та порядку проведення всіх видів перевірок: камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних;
- розробка та узгодження з клієнтом оптимальної тактики дій;
- супровід підписання довідки або акту про результати перевірки;
- представництво інтересів клієнта при наданні пояснень податковим органам щодо виявлених порушень;
- проведення аналізу законності (обґрунтованості) акту податкової перевірки, складання та подання заперечень на акт;
- участь у розгляді заперечень на акт податкового органу;
- оскарження рішень податкового органу в адміністративному порядку, представництво інтересів клієнта в податковому органі;
- оскарження в адміністративних судах всіх інстанцій податкового повідомлення-рішення або іншого рішення про нарахування грошового зобов'язання, представництво інтересів клієнта в судах;
- захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного під час досудового розслідування за фактом ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

Правова допомога у кредитних спорах

- консультації з питань укладення, виконання, змін та розірвання кредитних договорів;
- визнання кредитного договорів, договорів іпотеки, застави, поруки недійсними;
- запобігання стягнення банком кредитної заборгованості, в тому числі за рахунок предмета застави;
- супровід реструктуризації кредитної зобов'язань;
- оспорювання результатів публічних торгів;
- оскарження дій державного виконавця;
- оскарження експертної оцінки при реалізації заставного майна;
- запобігання стягнення кредитної заборгованості з поручителя;
- стягнення з банків, кредитних спілок сум депозитів.

Правова допомога у справах про адміністративні правопорушення

- усні та письмові консультації з усіх питань, пов’язаних із притягненням осіб до відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень;
- захист прав, свобод і законних інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на усіх стадіях адміністративного процесу: під час складення протоколу про адміністративне правопорушення, адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей, вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасового затримання транспортного засобу, відсторонення водія від керування транспортним засобом, річковим і маломірним судном, огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, при розгляді справ про адміністративне правопорушення, під час оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення, виконання постанов про накладення адміністративних стягнень;
- представництво інтересів потерпілого.

Правова допомога у справах, пов'язаних з ДТП

- усні та письмові консультації з питань дотримання Правил дорожнього руху, при вчиненні ДТП;
- захист прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
- представництво інтересів потерпілого при розгляді справи про адміністративне правопорушення;
- захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного під час досудового розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту;
- представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача під час досудового розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту;
- допомога при огляді місця ДТП, спілкуванні з працівниками поліції, встановлення очевидців ДТП;
- надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні за фактом ДТП;
- захист прав, свобод та інтересів обвинуваченого, підсудного, засудженого в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій у кримінальному провадженні про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту;
- представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій у кримінальному провадженні про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту;
- допомога у досудовому врегулюванні спорів, пов'язаних із заподіянням шкоди при ДТП;
- представництво інтересів в судах всіх інстанцій при вирішенні спорів про відшкодування майнової та моральної шкоди;
- представництво інтересів у виконавчому провадженні;
- представництво інтересів в страхових компаніях, а також інші послуги.

Правова допомога у кримінальних справах

- захист прав, свобод та інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, щодо якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, особи, щодо якої вирішується питання про видачу іноземній державі (екстрадицію);
- надання правової допомоги свідку;
- представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;
- оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу досудового розслідування чи прокурора при проведенні досудового розслідування;
- складання апеляції на вирок, ухвалу суду першої інстанції та участь в суді апеляційної інстанції як захисника чи представника;
- складання касаційної скарги на вирок, ухвалу суду першої чи апеляційної інстанції, участь в суді касаційної інстанції як захисника чи представника;
- складання заяви та участь як захисника чи представника при перегляді судових рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами;
- складання заяви та участь в суді при вирішенні питання щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;
- допомога учасникам кримінального процесу при виконанні судових рішень.

Правова допомога у виконавчому провадженні

- усні та письмові консультації з питань виконавчого провадження;
- представництво інтересів клієнта у виконавчому провадженні;
- складення та подання заяви про відкриття виконавчого провадження та примусове виконання рішення;
- звернення до суду з заявою про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання;
- оскарження постанови про відкриття виконавчого провадження;
- оскарження постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження;
- оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій;
- звернення з заявою до державного виконавця або безпосередньо до суду, який видав виконавчий документ, про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення або зміну способу і порядку виконання;
- оскарження постанови про зупинення виконавчого провадження;
- оскарження незвернення державного виконавця до суду у випадках, передбачених законом, а також інших дій та бездіяльності державного виконавця, пов'язані з розшуком боржника або його майна;
- оскарження постанови про стягнення з боржника витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій;
- оскарження постанови про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску;
- оскарження постанови про закінчення виконавчого провадження;
- оскарження постанови про арешт коштів чи майна боржника;
- подання заперечення у разі незгоди сторони виконавчого провадження з результатами визначення вартості чи оцінки майна;
- оскарження результатів оцінки майна в судовому порядку;
- оскарження постанови про зняття арешту з майна;
- оскарження інших рішень, дій або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.